Saradnik u računovodstvu

MG Group zapošljava!
Naš klijent je najstarija i najveća nezavisna specijalizovana stručna akreditovana međunarodno priznata kontrolna organizacija u Srbiji i u celom regionu, čija je pretežna delatnost kvantitativno-kvalitativna kontrola, laboratrijska ispitivanja i sertifikacija proizvoda i usluga. U potrazi su za osobom koja bi se priključila njihovom timu finansija i doprinela njihovom uspehu!

USLOVI:

Visoko obrazovanje (ekonomski fakultet) ili viša stručna škola (ekonomske struke)

Radno iskustvo: Minimum 10 godina na računovodstvenim poslovima, od toga najmanje 5 godina samostalnog sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja u srednjem ili velikom preduzeću

Posebni uslovi radnog mesta: Licenca za računovođu ili ovlašćenog računovođu, visok nivo informatičke pismenosti (samostalni rad u Excel-u i Word-u, Microsoft 365)

OPIS POSLOVA:

Organizuje, rukovodi i kontroliše rad u odeljenju računovodstva. Sastavlja pojedinačni godišnji finansijski izveštaj i konsolidovani finansijski izveštaj u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije, Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.
Organizuje i vodi rad sa eksternom revizijom (komercijalna i DRI – Državna revizorska institucija).
Vrši obračun poreza na dobit, poreza na dodatu vrednost i poreza na imovinu i s tim u vezi ostvaruje komunikaciju sa odgovarajućim nadležnim državnim institucijama.
Brine o pravilnoj primeni zakonskih propisa i MRS i MSFI, stara se o njihovom pravilnom sprovođenju i o ispravnosti knjigovodstvenih dokumenata.
Brine o obezbeđenju urednosti i ažurnosti knjiženja. Stara se o čuvanju računovodstvenih isprava i poslovnih knjiga u skladu sa potrebama preduzeća i u okvirima zakonskih propisa.
Odgovoran je za usavršavanje i razvoj organizacije rada, ispravnost, zakonitost i kvalitet poslova koji obavlja, kao i za sredstva kojima raspolaže ili ih koristi u procesu rada.

Nudimo Vam:

Izazovnu radnu atmosferu u dinamičnom okruženju
Mogućnost ličnog i profesionalnog razvoja
Stalno usavršavanje kroz obuke i edukacije

Ukoliko ste motivisani za rad u domenu finansija, prijavite se! Iako bismo voleli sve kandidate da upoznamo samo oni koji spadaju u uži izbor će biti kontaktirani! 

 

Ostavite svoje podatke vezano za ovu poziciju:

We can only accept one file in any of the following formats: .doc, .docx, .pdf, .odt, or .ods.

Povratak na naslovnu stranu