Usluga obračuna zarade

MG Group preuzima kompletno računovodstvo zarada i tako smanjuje administrativni teret za Vas svakog meseca. Zahvaljujući završenom kursu o GDPR-u i položenoj licenci za rukovođenje poverljivim podacima, možete računati na potpunu bezbednost Vaših podataka.

Uslužni obračun zarade za Vaše radnike se radi na osnovu mesečne evidencije radnih sati koje dobijemo od Vas. Pored samog obračuna zarade ova usluga podrazumeva pripremu i predaju poreskih prijava, pripremu virmana za isplatu zarada, izradu isplatnih listića, pripremu obrazaca za bolovanja kao i naloga za službena putovanja, razne statističke izveštaje, izveštaje za menadžment itd.

Postavite nam pitanje u vezi sa uslugom "Usluga obračuna zarade"

We can only accept one file in any of the following formats: .doc, .docx, .pdf, .odt, or .ods.

Povratak na naslovnu stranu