Usluga psihološkog testiranja

Naši psiholozi vrše testiranje kandidata i njihovih kompetencija i veština na osnovu definisanog profila sa Vaše strane.

U zavisnosti od Vaših potreba nudimo različite vrste testiranja:

  • Velikih pet plus dva - Skala za procenu osobina ličnosti
  • KOG 3 - Skala za procenu kognitivnih potencijala)
  • Testovi za procenu sposobnosti za operativne pozicije

Postavite nam pitanje u vezi sa uslugom "Usluga psihološkog testiranja"

Povratak na naslovnu stranu