HR Administracija

HR administracija za Vaše radnike podrazumeva pripremu obrazaca za prijavu i odjavu radnika, izradu ugovora o radu, raznih rešenja, potvrda i drugih dokumenata iz radnog odnosa, kao i korišćenje naše kadrovske baze za potrebe HR administracije.

Nudimo Vam konsultacije i pravno savetovanje, izradu određenih akata, pravilnika o radu, pravilnika o bezbednosti i zdravlja na radu, sistematizaciju radnih mesta, kodeks ponašanja itd.

Postavite nam pitanje u vezi sa uslugom "HR Administracija"

We can only accept one file in any of the following formats: .doc, .docx, .pdf, .odt, or .ods.

Povratak na naslovnu stranu