Lizing radne snage

Ova usluga podrazumeva da mi imamo zaključen ugovor o saradnji sa Vama i ugovor o radu sa radnicima koji rade kod Vas. Za razliku od usluge Zapošljavanja celokupan rizik i troškovi su na nama do kojih može doći usled odsustva zaposlenog sa rada (godišnji odmori, državni praznici, bolovanja) kao i odgovornost da u najkraćem roku obezbedimo zamenskog radnika. Na ovaj način Vama je omogućeno da plaćate samo efektivne radne časove zaposlenog.

Postavite nam pitanje u vezi sa uslugom "Lizing radne snage"

Povratak na naslovnu stranu